konesaumakatto peltikatto

konesaumakatto.info

Turvalliset tikkaat, tasot ja telineet

Erilaiset putoamiset ovat yksi suurimpia työtapaturman aiheuttajia rakennustyömailla. Tämä asia koskee myös omatoimirakentajia ja aivan pienimpiäkin remonttikohteita. Ja ehkä juuri niissä pienissä omissa hommissa onkin eniten parannettavaa ja mietittävää työturvallisuusasioissa. Tässä hieman juttua rakennustyömaan erilaisten työskentelytasojen valinnasta ja turvallisesta käytöstä.

Työskentelytasot

Työturvallisuuslaissa todetaan että Rakennustyössä käytettävien työskentelytasojen on oltava työ ja työolosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaiset. Seuraavassa esittelen yleisimpiä työskentelytasoja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin olosuhteisiin ja työsuoritteisiin.

Työpukit / pukkitelineet

työpukkiPukki-tyyppiset telineratkaisut sopivat töihin joihin tarvitaan vain pientä työskentelykorkeuden lisäystä, mutta joita ei voida suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti A-tikkailta. Yleisimpiä tällaisia töitä huoneistossa tehtävät maalaus- ja muut sisustustyöt. Maksimikorkeus työpukille on 2 metriä. Alle 1 metrin korkuisessa pukissa työtason minimileveys on 300 mm ja 1-2 metrin korkuisessa 400 mm. Pukki / pukit on aina asennettava suoraan ja tukevasti. Epätasaisella alustalla jalkojen alle on tarvittaessa laitettava korotukseksi esim. lauta. Lauta jalkojen alla on tarpeen myös pehmeällä alustalla jakamaan kuormia ja estämään jalan painuminen ja pukin keikahtaminen. Työpukki on kuvassa kuvatun kaltainen, yleensä alle metrin korkuinen tukeva yksiaskelmainen työalusta. Kuvatun kaltaiset alumiinisten pukkien hinnat vaihtelevat 30 eurosta useisiin satoihin. Pukin kestävyys, jämäkkyys, käyttöikä ja laatu yleisesti ovat suhteessa hintaan. Halvimmat pukit ovat todella ohuesta materiaalista valmistettuja, huteria ja soveltuvat varauksin lähinnä yksityiskäyttöön pieneen remontointiin. Missään ei kielletä myöskään pukin valmistamista itse puutavarasta. Tekijän pitää kuitenkin olla ammattitaitoinen tekemään pukista riittävän tukeva. Erityisen tärkeää on estää pukin nurjahtaminen tarpeellisilla vino- ja vaakatuilla ja riittävällä naulauksella. Pukkiteline syntyy kun kahden edellä kuvatun työpukin välille asennetaan työtaso, joko kaupallinen alumiininen tai puutavarasta valmistettu. Pukkiteline on esimerkiksi maalaus tai listoitustöissä kätevä, kun työtasoa ei tarvitse jatkuvasti siirtää. Esimerkiksi kahdesta syrjälleen asetetusta 2×4” lankusta ja niiden väliin ruuvatusta 20-30 mm vanerista syntyy tukeva työtaso useamman metrin jännevälille.

Telineet

Kun työpukit ja pukkitelineet eivät enää riitä, eli viimeistään silloin kun työskentelykorkeus nousee yli 2 metrin, tarvitaan telineet. Teline voi olla vasemmalla kuvatun kaltainen siirrettävä työtaso, tai kiinteästi paikalleen rakennettu. Siinä on aina kaiteet ja sisäpuoliset kulkutiet. Teline voi olla yksittäinen lähinnä kulkutieksi tarkoitettu torni, tai se voi kiertää kokonaisen kerrostalon tai vesitornin ympäriinsä. Kokonaisen julkisivun mittaiset telineet toimivat usein myös sääsuojana pressuilla katettuna. Telineitä on sekä alumiini että teräs/alumiini rakenteisia. Yleensä yksittäiset työtelineet (pyörillä) ovat alumiinisia ja suuremmat kokonaisuudet ainakin kantavilta rakenteiltaan terästä. Terästelineitä voidaan valmistajan ohjeiden mukaan käyttää myös holvivalujen tuentaan. Nykyiset telinemallit ovat erittäin monipuolisia ja lukemattomine lisäosineen mahdollistavat telineiden pystyttämisen lähes minne tahansa. Teline voidaan esimerkiksi rakentaa roikkuvana ylhäältä alaspäin jos pohjaan ei voida tukeutua. Tavallisimmin telineet vuokrataan vuokraamosta joko osina tai asennuksen / purun kanssa. Oma mielipiteeni on että yksittäiset työtasot tai kulkutieksi tarkoitetut maksimissaan noin 10m korkeat tornit kannattaa / voi koota työmaan RAM porukalla. Suuremmista kokonaisuuksista kannattaa ainakin pyytää vertailun vuoksi tarjous myös koottuna. Telineiden pystytys ei ole kokeneille rakennusmiehille vaikeaa mutta työ on raskasta, riskialtista ja kokemattomilta siihen kuluu yleensä kohtuuttoman paljon aikaa. Jo uuden telinemallin osien ihmettelyyn saattaa kulua puolipäivää ennen kuin varsinainen kokoaminen edes pääsee vauhtiin. Telineiden pystyttämiseen liittyy paljon vastuuta ja riskejä. Työnjohtajan on valvottava että pystytystyö tehdään valmistajan ohjeiden mukaan ja että pystytystyötä tekevät työntekijät käyttävät jatkuvasti putoamissuojaimia (oikein). Välittömästi telineen pystyttämisen jälkeen telineelle tehdään käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa todetaan että teline on pystytetty ohjeiden (oltava käytössä!) ja määräysten mukaan ja on turvallinen käyttää. Tärkeimpiä tarkastettavia asioita ovat: – Telineen suoruus – Tuenta, tönärit tai ankkurointi seinään – Pehmeällä alustalla riittävät levyt jalkojen alla – Kaiteet, potkulaudat Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen telineeseen kiinnitetään täytetty telinekortti. Telineen kuntoa seurataan jatkossa vähintään viikkotarkastuksien yhteydessä. Käyttöönottotarkastus tehdään uudestaan aina jos telinettä on muutettu tai siirretty. Telineen tarvetta arvioidessa on hyvä huomioida sen merkittävät vuokra- ja pystytyskustannukset ja laskea olisiko työ mahdollista ja kustannustehokasta suorittaa henkilönostimella.

Nojatikkaat / A-tikkaat

nojatikkaat a tikkaatLähtökohta on että tikkaat eivät ole tarkoitettu työskentelyyn vaan tilapäiseksi kulkutieksi ja esimerkiksi nostotöissä koukun kiinnittämiseen. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat kunnolliset tukevat A-tikkaat joita voidaan käyttää pieniin kertaluonteisiin töihin silloin kun työskentelykorkeus on 1-2 metriä. A-tikkaita ei saa käyttää töihin joissa tarvitaan voimaa tai raskaita koneita. Tämä on syytä ottaa vakavasti. Kevyet alumiiniset A-tikkaat häviävät hyvin äkkiä alta esimerkiksi väännettäessä sorkkalaudalla kattolistaa tai maksimiväännölle asetetun porakoneen jumittuessa. Nojatikkaat ovat vain nousemista varten. Niiden maksimikorkeus 6 metriä. Tikkaat pitää varmistaa alapäästään taaksepäin ja yläpäästään sivulle liukumisen estämiseksi. Jatkotikkaiden jatkaminen pitää tehdä huolella ja lukitukset varmistaa. Syytä on myös varmistua että jatkotikkaat ovat ylipäätään asetettu oikein päin. Tikkaiden kyljessä on usein tarra josta näkee maksimi korkeuden, kallistuskulman ja muita tietoja. Kaikilla tikkailla pitää pehmeällä alustalla huomioida painumisriski.

Henkilönostimet

Henkilönostimien kanssa työskenneltäessä tärkeintä on että nostin on tarkastettu ja hyvässä kunnossa, ja nostimen käyttäjä on hyvin perehtynyt koneen käyttöön. 1.1.2009 alkaen jokaisella henkilönostimen käyttäjällä on täytynyt lisäksi olla työnantajan kirjallinen lupa henkilönostimen käyttöön. Jo nostinta noudettaessa on varmistuttava ainakin siitä ettei edellisestä tarkastuksesta ole kulunut yli vuotta, ja että nostimen mukana tulee käyttöohjeet. Tämä koskee niin saksi- kuin nivelpuomejakin. Kaikki nostimet on tarkastettava vielä työmaalla ennen käyttöä joka päivä. Tarkastuslista on koneen kyljessä tai ainakin käyttöohjekirjassa. Yleisin ja eniten tarkkuutta ja tietoa vaativa henkilönostin on nivelpuomilla varustettu henkilöauton perässä vedettävä Dino tms. Työmaalla kriittisin vaihe on nostimen pystytys. Alustan on oltava tasainen ja ennen kaikkea kantava. Aina kun nostin pystytetään nurmikolle tms. alustalle jokaisen tukijalan alle laitetaan esim. 1mx1m kokoiset 50mm paksut levyt tai vaikka 2×4” lankut kahteen kerrokseen eri suuntiin. Tukijalkojen alta on poistettava ennen pystytystä lumi ja jää, tarvittaessa sulattamalla. On aina nähtävä mitä jalan alla on! Kun jalat on kohdistettu tukevalle alustalle nostin säädetään jalkojen avulla vaateriin. Koneen kyljestä löytyy yleensä vesivaa’at jotka näyttävät suoruuden molempiin suuntiin. Renkaiden täytyy nousta ilmaan eli koko kuorma otetaan jaloille. Pystytyksen jälkeen ohjeisiin ja toimintaan perehtynyt käyttäjä voi alkaa töihin. Ensin on syytä kokeilla kaikki nosturin liikkeet ja tutustua sen toimintaan. Vaunua ensimmäistä kertaa käännettäessä on tarkkailtava ettei se osu mahdollisesti liian koukkuun jääneeseen tukijalkaan. Jos mahdollista ei ole lainkaan liioiteltua tehdä vielä 360 asteen kierros kori aivan maan pinnan lähellä ja niin pitkällä puomilla kuin rajat antavat myöten. Mahdolliset jalkojen painumiset tulisivat tällöin esiin. Nivelpuominostimessa on aina käytettävä turvavaljaita, jotka kiinnitetään niille tarkoitettuihin pisteisiin, tavallisesti korin alanurkissa. Ei siis kaiteisiin. Nostinta käytettäessä äkkinäisiä liikkeitä tulee välttää. Tavallisesti ohjaimissa on kaksi nopeusaluetta, jos käännät vipua tai painat nappia vain puoliväliin toimii liike puolella nopeudella. Korilla ei saa nojata rakenteisiin, eikä korista saa kurkotella. Työntekijän itsensä pystyttämät nostimet vaativat eniten tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi käytetään nosturiautoihin ja kurottajiin kiinnitettäviä, niihin hyväksyttyjä henkilökoreja. Tällöin koneen tai auton kuljettaja huolehtii korin liikkeistä ja alustan kantavuudesta. Putoamissuojaimia on näissäkin koreissa käytettävä.

1 Comment on "Turvalliset tikkaat, tasot ja telineet"

  1. Epäselvää mikä on työtason korkeus ja työskentelykorkeus. 1-2 m pukilla yltää jo maalaamaan 3-4 m korkeuteen. Minusta työtaso on silloin 1-2 m ja työskentelykorkeus 3-4 m. Vai?

Kommentoi

Sähköpostiosoite ei ole pakollinen, eikä sitä julkaista
 Tämä sivusto käyttää kolmansien osapuolien evästeitä mm. Google. Evästeiden avulla käyttäjille tarjotaan kohdennettua mainontaa perustuen heidän aiempaan selaushistoriaansa. Voit laittaa kohdennetut mainokset pois päältä täältä. Evästeet saat kokonaan pois päältä oman selaimesi asetuksista. Sivusto ei kerää tai tallenna käyttäjien mitään henkilötietoja.